Helebop

halebop

Tillsammans byggde Gigstr och Halebop upp deras kontantkortsaffär. Årsplaner togs fram löpande. För Halebop var det viktigt att agera kostnadseffektivt, vara flexibla och befinna sig där kunderna fanns. Statistiken samlades in och bearbetades på veckobasis för att ständigt förbättra resultatet. Samarbetet ledde till höga konverteringssiffror, flera uppseendeväckande kampanjer, 100 000-tals nya kontantkortskunder och omskrevs som best practice i Dagens Media.

Halebop Halebop

få ett liknande paket

Sampling

sampling

Kvalitativ sampling på stan är ett starkt verktyg för många produkter. Genom att ha bilar med ert varumärke och budskap ordnar vi enkelt logistik, synlighet och skapar en plattform att utgå från.

hittar du inte rätt paket?

Gigstr Team

Team Gigstr