Case / 2 november, 2018

Halebop: Drev försäljning med gig-teams

Halebop: Drev försäljning och aktiverade målgruppen med Gigstrs gig-teams

Hur når man som företag ut till kunder och konsumenter över hela Sverige, utan att använda återförsäljare eller egna butiker? Hur hanterar man säljcyklar och kampanjperioder? De här frågorna ställde sig Halebop när de först kontaktade Gigstr. Gigstr hade svaret.

Vad gjorde Gigstr?

Gigstr ansvarade för produktion och bemanning av gigget, med målet att öka nedladdningarna av Halebops app. Konceptet ”Halebop + Popsicle = Bopsicle” togs fram, ett team av varumärkesambassadörer skapades och hanterades under hela perioden. Gigstr-team drev projektet från början till slut och Halebop valde själva hur pass delaktiga de ville vara. Gigstr:

  • Byggde teamet
  • Tränade teamet
  • Skapade konceptet
  • Hyrde och stylade glassbilen
  • Beställde materialet och skötte logistiken
  • Skickade säljrapporter med data och bildmaterial på veckobasis
  • Höll månadsmöten under gig-perioden för att finjustera kampanjen.
Vad blev resultatet?

Det hungriga gigstr-teamet och den goda glassen gav ett resultat långt över förväntan och de uppsatta målen nåddes med god marginal. Nicklas Stuxgren, dåvarande säljchef på Halebop säger i denna Dagens Media-artikel:

”Fördelen med att använda sig av gigstrs är att det ger Halebop möjlighet att genom korta ledtider vara närvarande när våra primära målgrupper samlas… Vi har ju inga fysiska butiker, därför blir giggarna i många fall det sätt som man möter vårt varumärke på…Gigstr själva kvalitetssäkrar, och att vi vet att de möter upp mot de krav vi ställer. Sedan följer vi gemensamt upp KPI:er och vilken upplevelse kunderna har fått av våra möten. Det arbetssätt som de har utvecklat över tid är väldigt nyskapande och ligger väldigt mycket i tiden.”

 

Gigstr kund Halebop gig marknadsföring Sverige

The Offline Sales & Marketing Newsletter!

It’s crowded online. Want to receive more content and news on how to sell and market better in physical channels? Access this for free by entering your email below!