Case / 2 november, 2018

Skånemejerier: Giggar sig till samplingsmålen

Skånemejerier: Når samplingsmålen och konsumenterna genom Gigstr!

Svenska mejerijätten anlitar Gigstr för att sköta sina produktsamplingar. Genom att låta Gigstr driva samplingskampanjer för nya produkter runt om Sverige kan Skånemejerier snabbt och flexibelt nå ut till konsumenterna med nya produktlinjer.

Vad gjorde Gigstr?

Gigstrs gig-team vet att sampling är mer än att bara dela ut produkter. Det är viktigt att detta sker på innovativt och kundfokuserat vis. Före varje sampling hittar Gigstrs projektledare strategiska platser och hanterar dessutom all logistik kring giggen. Gigstr:

  • Bygger teamet
  • Tränar teamet
  • Hanterar teamet
  • Sköter logistiken
  • Håller regelbundna möten under gig-perioden för att finjustera kampanjerna.
Vad blev resultatet?

Målet, att skapa minnesvärda kundupplevelser som leder till nya och återkommande kunder, uppnås gång på gång. Ett ko-lossalt kul gig!  

The Offline Sales & Marketing Newsletter!

It’s crowded online. Want to receive more content and news on how to sell and market better in physical channels? Access this for free by entering your email below!