Interviews & Talks / 20 September, 2018

More Senses, More Customers Talk (Swedish)

Talk – The More Senses, the More Customers (Swedish)

Inom disciplinen marknadsföring tenderar vi att fokusera mest på det visuella men glömmer ofta bort våra andra sinnen (hörsel, lukt, känsel och smak). Det sagt har många marknadsledande varumärken idag lyckats med just detta, vilket bidragit till att uppnå deras marknadsledande position. Utmaningen är att bygga en komplex struktur av länkar mellan sinnen och minnen. En struktur som hjälper konsumenter att minnas eller uppmärksamma just deras produkt så nära köptillfället som möjligt.

Under Gigstr with Friends den 22 februari snuddade Dist Sthlms Stefan Palmquist och Johan Ramström vid samtliga sinnen med fokus på vad som anses vara ett favoritområde av många, nämligen ljud och musik. Hörseln kallas ibland för vårt “första sinne” och här finns det otroligt mycket intressant att prata om! Ni bjuds på både teori och praktik såväl som konkreta tankar och idéer som ni kan ta med er hem och förhoppningsvis börja implementera i er verksamhet.

The Offline Sales & Marketing Newsletter!

It’s crowded online. Want to receive more content and news on how to sell and market better in physical channels? Access this for free by entering your email below!