Labinot Malaj

Labinot

Företags-, verksamhets- och modell arkitekt

Malmö

🚀

Ekonomi & ekonomistyrning

Med ca 10 år i ryggen har jag skapat och drivit ekonomifunktioner för att integrera ambitionen, tryggheten och förståelsen för resterande verksamheten vart de står idag. Har drivit ekonomifunktioner i tjänstesektorn och haft övergripande ansvaret enlighet med K3 & IFRS regelverk. Utöver det har det varit att upprätta ekonomifunktioner och divisioner, kontrollfunktioner, processer och styrmodeller, budgeteringar och prognoser samt upprättat effektiv ekonomisk styrning utifrån företagets strategi

5+ års erf.

🚀

Företag- & verksamhetsutveckling

Med ca 8 år i ryggen har jag agerat som rådgivare eller verkställare i komplexa förändringsprocesser för att öka värdet genom att bl.a. utveckla, omställa, fastställa och realisera strategiska mål och optimera operationella processer. Styrningserfarenhet som jag besitter med är inom strategy & transformation, efficient operations, shared services & outscourcing samt enterprise performance.

5+ års erf.

🚀

Företagsstyrning

I varje del av konjunkturcykeln finns det behov av förvärv, utveckla, anpassa, exit och samgåenden – oavsett om det handlar om att växa genom förvärv eller att skapa bättre förutsättningar för existerande verksamheter genom skalbarhet. Så möjliggör jag, med dokumenterade meriter, att växa och expandera på ett hållbart sätt. Min spetskompetens i Sverige är att omställa verksamheter mot den B2B och B2G marknaden.

5+ års erf.

😎

Plats

Malmö

Om mig

En pragmatisk, högpresterande och resultatorienterad företagsstrateg inom företag- och verksamhetsarkitektur, styrning och utveckling. Med en stark förmåga att snabbt förstå och bemästra båda strukturella och abstrakta kontexter ur ett företag- och verksamhetsperspektiv och dess funktion. Gedigen erfarenhet som konsult av att vara spindeln i nätet inom företags-, verksamhets- och modell arkitektur från olika branscher inom tjänstesektorn, med fokus att utveckla och styra företag och verksamheter mot ökad lönsamhet, skalbarhet och tillväxt främst riktad inom den offentliga sektorn och B2B. Min förmåga att ha en helhetssyn, att förstå den större bilden och samtidigt ha en känsla av detaljer och siffror, bidrar med stort värde i mitt yrke.

Hur jag tar betalt

Fakturera uppdragsgivaren

Områden

Ekonomi

Övrigt

Administration

🎯

Mina kompetenser

Företagsutveckling,Verksamhetsutveckling,Verksamhetsarkitektur,Företagsstyrning,Verksamhetsstyrning,CFO,Företagsledning,Verksamhetsledning,Företagsledare,Företagsstrateg,Strategisk rådgivare,Operativ rådgivare,Förändringsledare,B2B,B2G,SME,Offentliga upphandlingar,Styrelsekompetens,Företagsarkitektur

Primära kompetenser

Sekundära kompetenser

Företag jag har jobbat med:

Skapa förfrågan

När du skapar en förfrågan kontaktas du av talangens representant hos Gigstr. Hen blir mellanhand, säkerställer att ert samarbete fungerar och kan svara på eventuella frågor såsom referenser.

Tillbaka

Labinot Malaj

Förfrågan till

Labinot

När du skapar en förfrågan kontaktas du av talangens representant hos Gigstr. Hen blir mellanhand, säkerställer att ert samarbete fungerar och kan svara på eventuella frågor såsom referenser.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.