Henrik Baecklund

Henrik

Digital marknadsföring

Stockholm

🚀

Webbanalys

Analysdelen handlar framförallt om att förstå era användares och kunders digitala beteenden. Som kanal- och verktygsoberoende konsulter är vårt uppdrag att inhämta och analysera data som sedan används för att maximera resultaten i de digitala kanaler ni använder. Webbanalys, eller digital analys, är brett och innefattar exempelvis: Analys av trafik på webbplats eller app: att förstå vilka sidor användaren navigerar sig igenom innan den till slut agerar som ni önskar och kan räknas som en konvertering. Analysen innefattar att identifiera eventuella hinder som kan finnas på vägen. Analysera inkommande trafik från respektive kanal: för att förstå vilka trafikkällor som fungerar bra och mindre bra i förhållande till vad de kostar. Attribution: handlar om att värdera hur olika trafikkällor och marknadsaktiviteter påverkar användarna att agera som ni vill. Vi värderar dessa och prioriterar i vilken ordning och i vilka kombinationer era aktiviteter maximerar konverteringen. Knyta ihop webbdata med affärsdata: genom att koppla ihop flera system och göra korsanalyser kan man få en djupare förståelse av användares och kunders beteende. I ett typiskt uppdrag går vi in som en extra resurs i ett marknads- eller IT-team. Våra uppdrag sträcker sig ofta över en längre tidsperiod men vi kan också hjälpa till i kortare projekt. Vi arbetar ofta med Googles produkter (Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) men också med alternativa eller kompletterande produkter som Klipfolio, Hotjar, Optimizely, CrazyEgg och R-studio.

5+ års erf.

🚀

Konverteringsoptimering

Med en bra förståelse för användarbeteendet är nästa naturliga steg att arbeta med konverteringsoptimering. Det handlar dels om att optimera kanalmix och kostnader för att öka antalet konverteringar, men också om att via A/B-tester på webb eller app säkerställa att användarupplevelsen är smidig och utan hinder. Det är än så länge relativt ovanligt att lägga ut konverteringsoptimeringen externt, men vi ser alltför ofta att jobbet inte görs tillräckligt noggrant och bra när det görs internt. Vi kan hjälpa er med optimeringen och samtidigt kunskapsdela till era interna resurser, så att ni behåller närheten och kontrollen. Därför leder vi arbetet i nära samarbete med en person eller ett team hos er, som tar över arbetet när vi har fått er i rullning. Ett vanligt projekt inom konverteringsoptimering kan se ut såhär: Analys av befintlig datainsamling: det är viktigt att ha bra data för att kunna arbeta effektivt med konverteringsoptimering. Ofta börjar ett projekt med att kartlägga vilken data som samlas in, hur den används och hur det kan göras bättre. Bygga en testplan: en plan för A/B-testning som bör vara både bred och långsiktig. Denna första bruttolista på testidéer är någonting som vi tar fram i samarbete med er och tillsammans prioriterar vi mellan testidéerna. Genomföra tester: vi hjälper till med allt från att bygga sidorna eller funktionerna som skall testas till själva genomförandet samt uppföljningen av resultat. Våra uppdrag inom konverteringsoptimering handlar ofta om att utbilda och hjälpa till att genomföra så länge det behövs innan kunden är redo att arbeta självgående. Inom konverteringsoptimering arbetar vi ofta med Google Analytics, Google Optimize, Optimizely, Hotjar och CrazyEgg.

5+ års erf.

🚀

Datavisualisering

Den data ni har blir mer värdefull om den presenteras på ett tydligt och enkelt sätt. Det bästa sättet att dela data med de personer som behöver den är via dashboards. Där visualiseras alla siffror i tydliga bilder och diagram. Dashboards kan skräddarsys och blanda information från flera olika datakällor, exempelvis Google Analytics och ert CRM-system. Vi hjälper er att bygga dashboards och andra typer av rapporter som passar för just era behov. Exempel på dashboards kan vara: Marknadsrapport: att för en given tidsperiod kunna följa båda intäkter och kostnader för respektive digitala kanal. Vi hjälper er att hämta datan där den finns, så det spelar ingen roll om t.ex. kostnaderna ligger i Google Analytics eller andra datakällor. B2B försäljning: statistik som visar alla era leads, konverteringar och faktiska försäljningar. Detta kan grupperas på exempelvis kanal eller ort. Webbplatssummering presenterar bara de allra viktigaste KPI:erna som ni har identifierat utifrån era verksamhetsmål. För visualisering av data arbetar vi ofta i Klipfolio, Google Data Studio eller PowerBI. Vi väljer det verktyg som passar bäst utifrån de kriterier vi har tagit fram tillsammans med er.

5+ års erf.

😎

Plats

Stockholm

Om mig

Hur jag tar betalt

Fakturera uppdragsgivaren

Områden

Digital marknadsföring

SEO/SEM

Ehandel

Hemsidor & appar

🎯

Mina kompetenser

Google Analytics,Google Tag Manager,Google Data Studio,Google Optimize,Konverteringsoptimering,A/B-tester

Primära kompetenser

Sekundära kompetenser

Företag jag har jobbat med:

IKEA, Tele2, Electrolux

Skapa förfrågan

När du skapar en förfrågan kontaktas du av talangens representant hos Gigstr. Hen blir mellanhand, säkerställer att ert samarbete fungerar och kan svara på eventuella frågor såsom referenser.

Tillbaka

Henrik Baecklund

Förfrågan till

Henrik

När du skapar en förfrågan kontaktas du av talangens representant hos Gigstr. Hen blir mellanhand, säkerställer att ert samarbete fungerar och kan svara på eventuella frågor såsom referenser.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.