Elsa

Burholt

Tillgänglig i:

Distans | Stockholm | Uppsala

Om mig:

Student på kandidatprogrammet i Systemvetenskap

Mina kompetenser:

<skill-profile>Javascript<skill-profile><skill-profile>PHP<skill-profile><skill-profile>SQL<skill-profile><skill-profile>C#<skill-profile><skill-profile> HTML<skill-profile><skill-profile>

Hjälp med att hitta rätt talang och lösning? Låt våra experter hjälpa dig

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.