Contact
Close Icon

Contact us

Get help from our community in order to drive sales, promote products and represent your brand.

Telefon ikonen +46 (0)8-684 286 00

Gigekonomin: Sälj & Syns / 11 mars, 2019

Gigekonomi: 5 Tips För Att Bli Bäst

Gigekonomi – 5 Tips För Att Bli Bäst

Är gigekonomi bara ett buzz-word eller ett nytt paradigm på arbetsmarknaden? Det sistnämnda, förstås. Undrar du vad detta ny paradigm innebär och hur det kommer utvecklas? Vi har svaren!

Gigekonomin kom till som en reaktion mot en trögrörlig arbetsmarknad och höga arbetslöshetssiffror. Idén att arbetstagare inte skulle bli inlåsta i en roll, på ett företag, i en bransch är inte ny, men har förstärkts och förenklats i och med gigekonomins intåg.

Läs allt du behöver veta om gigekonomin här:

Tacklar arbetslöshet och effektiviserar ekonomin

Deltidsjobb, projektanställningar och ”gig” gör ett viktigt arbete i att luckra upp strukturell, konjunkturs- och ungdomsarbetslöshet och skapar ofta effektivare organisationer som kan anställa och flytta runt arbetskraften efter behov, och lägga produktionen där den behövs där och då. Detta:

  1. Sänker kostnaderna,
  2. Ökar flexibiliteten
  3. Och ger i slutändan konsumenten bättre produkter och tjänster.

Gigekonomin har ställt detta på sin spets. Fenomenet har spridit sig från nischade amerikanska P2P-plattformar hela vägen till Falu kommun som använder giggare för att kunna öka andelen heltidsanställda och lägga resurserna där de för stunden behövs (SvD, 2017). 20 till 30 procent av USAs och Europas arbetsföra befolkning gör någon typ av gig-jobb – en siffra som väntas fortsätta öka. (McKinsey, 2016).

Men som för alla nya paradigm finns det vinnare och förlorare. Gigekonomin är fortfarande i sin linda och har gjort arbetslivet osäkrare, sämre avlönat och ensammare för somliga (The New Yorker, 2017). Det nya paradigmet måste utvecklas, förbättras och finjusteras.

Hur blir du som företag bäst på gigekonomi?

Men anledning av detta har vi satt ihop fem framgångsfaktorer för företag som vill börja nyttja gigekonomin för att driva försäljning, synas mer eller organisera sig effektivare: 

  1. Gör B2B-affärsnytta av gigekonomin. En giggare framställs ofta som en egenföretagare som kör ut mat eller spikar upp hyllor hos privatpersoner. Men med gigekonomin som modell och företagskunder på andra sidan kan man bredda bilden av giggaren och även typen och kalibern av uppgifter denne tar sig an. Företag är i lika stort behov av flexibiliteten gigekonomin erbjuder, och med fler involverade företag kommer fler gig.
  2. Flytta fokus från individen till teamet. Individualism har av någon anledning blivit central inom gigekonomin, och individualism är överskattat. Hos Gigstr jobbar giggaren tillsammans med andra och kan själv välja vilket eller vilka team hen vill ingå i. Företaget får i sin tur ett team av rätt kompetens som kommer in där problemen finns.
  3. Bygg ett giggar-community. Gigekonomin kallas ibland för ”ensamhetens ekonomi” (The New Yorker, 2017). Så ska det inte behöva vara. Vi jobbar hårt med att bygga ett internt giggar-community där afterworks, karriärsföreläsningar, fester och förmåner ska skapa en känsla av tillhörighet och gemensamt. Samhörigheten i ett giggar-communityt ska vara minst lika starkt som på en fast arbetsplats.
  4. Erbjud schyssta löner, förmåner och försäkringar. Rekrytering, anställning och personaladministration är kostsamt och företag letar desperat efter sätt att göra fasta kostnader rörliga. Vi försäkrar, administrerar, lönehanterar och stämmer av – och låter kunden fokusera på sin kärnverksamhet. Det är värden och kostnadsinsparingar företag gladeligen betalar för. Och det möjliggör schyssta löner och trygga försäkringar till våra giggare.
  5. Möjliggör heltidsarbete vid behov, utan att tumma på kundens möjlighet till flexibilitet. Om man som giggare kan välja mellan flera olika gig, under (eller utanför) vårt paraply, kan man själv sy ihop sin arbetsvecka. Om en kund vill skala ner ett team finns det alltid andra team att hoppa in i.  

Att gigga har blivit ett föredraget sätt att jobba för många. Livsstilen möjliggör flexibilitet, work-life balance och frihet samt – om de ovanstående punkterna följs – en schysst lön, trygghet och samhörighet.

Let’s take it to the next level!

Get help from our community in order to drive sales, promote products and represent your brand. Call +46 (0)8-684 286 00, e-mail support@gigstr.com or submit your need below: