PULSMÄTNINGEN

Det Svenska Giglivet 2021

Framtidens arbetskraft har framtidstro men vill ha fler jobb och mer distans. Läs hela pulsmätningen här!

Ladda ner
Giglivet 2021 pulsmätning

Få Svenska Nomader och Gigstrs pulsmätning 'Det svenska giglivet 2021' här!

Det Svenska Giglivet 2021

Svenska frilansare tycker...

Pulsmätningen ger dig större förståelse för hur svenska frilansares vardag, utmaningar och framtidstro ser ut ett drygt år efter pandemins intåg.

Pulsmätningen visar bland annat att:

8 av 10 väljer att gigga för att de föredrar det framför en traditionell anställning…

Hälften anser att den största utmaningen är att hitta uppdrag.

87% föredrar att utföra sina uppdrag helt eller delvis på distans.

Bara 1/8 har fått en negativ inställning till giglivet som en följd av pandemin.

Vi vill synliggöra den grupp människor som idag jobbar utanför 9-till-5-normen, för att driva opinion mot beslutsfattare med syftet att förbättra giggarnas framtida situation.

Svenska Nomader & Gigstr, juli 2021.