PULSMÄTNINGEN

Det Svenska Giglivet 2021

Onsdag 18/8 kl. 13:00 träffas vi digitalt för att hitta lösningar på frilansandets stora utmaningar.

Anmäl dig
Giglivet 2021 pulsmätning

Få din inbjudan till Svenska Nomaders och Gigstrs webinar 18/8 kl. 13:00!

Det Svenska Giglivet 2021

Gör din röst hörd!

Vad fungerar bäst för dig i ditt giggande? Vad måste förbättras? Vi hittar lösningarna ihop. Dagens webinar är uppdelat i tre moment:

1. Genomgång av pulsmätningen 'Giglivet 2021'
2. Paneldiskussion: Hur skapar vi fler gig och bättre matchningar?
3. Scenen är din! Vad skaver i ditt (arbets)liv? Vilka trender ser du i giglivet? Hur ställer du dig till det ökande distansarbetet?
Pulsmätningen 'Det Svenska Giglivet 2021' kan laddas ner här och visar bland annat att:

8 av 10 väljer att gigga för att de föredrar det framför en traditionell anställning…

Hälften anser att den största utmaningen är att hitta uppdrag.

87% föredrar att utföra sina uppdrag helt eller delvis på distans.

Bara 1/8 har fått en negativ inställning till giglivet som en följd av pandemin.

Vi vill synliggöra den grupp människor som idag jobbar utanför 9-till-5-normen, för att driva opinion mot beslutsfattare med syftet att förbättra giggarnas framtida situation.

Svenska Nomader & Gigstr, juli 2021.