Gigorganisationen

Onboarding på distans - hur funkar det? Bästa tipsen för nöjda nyanställda!

Helena Runér

Rekryteringsexpert

Följ oss på

LinkedIn logo

May 6, 2021

Hur välkomnar du dina nyanställda medarbetare när hela företaget arbetar hemifrån? Att investera i en välplanerad onboarding är viktigt för att nya medarbetare ska trivas och snabbt komma in i rollen och nå resultat. Vi lär dig allt om onboarding på distans!

Innan ni börjar

Onboarding på distans börjar redan innan den första dagen är gjord, oavsett om du anställer en ny kolllega eller anlitar en konsult. Detta bör du förbereda innan jobbet officiellt har börjat...

Beställ arbetsverktyg

Se till att beställa dator, mobil och andra nödvändiga arbetsverktyg i tid så att konsulten har det på plats innan första arbetsdagen.

Ordna åtkomst

Ordna med åtkomst till system, portaler, email och övriga konton som konsulten behöver inför starten.

Skicka en välkomsthälsning

För att välkomna konsulten lite extra kan du skicka med företagsspecifika tillbehör. Skicka t.ex. pennor, anteckningsblock eller varför inte blommor och ett välkomstkort.

Se över vad som kan digitaliseras

Se över er vanliga rutin för onboarding och gå igenom hur de olika delarna kan digitaliseras och distansanpassas.

Skriv en checklista

Skriv en checklista där det tydligt framgår vad den nyanställda eller konsulten ska fokusera på under sin introduktion och i vilken ordning.

Utse en mentor

Om möjligt utse en mentor i teamet som kan stötta och svara på frågor åt den nyanställda under första tiden.

Onboarding på distans - dag 1

När konsulten börjar är det viktigt att ha täta dialoger digitalt för att konsulten ska känna sig välkommen och få en inblick i verksamheten. Här följer 3 viktiga tips:

  • Börja med att bjuda in konsulten till ett digitalt uppstartsmöte i syfte att gå igenom historik och bakgrund om ert företag, organisationskarta med avdelningar och teamet.
  • Presentera ditt schema för onboardingen och fråga om den nyanställda eller konsulten har några förväntningar på sin introduktion som kan vara bra att ha i åtanke.
  • Boka in ett digitalt möte med alla kollegor, det kan till exempel vara en virtuell fika eller lunch där alla team medlemmar får presentera sig själva och berätta om sina roller och sin tid inom företaget. 

Nyckeln till framgång - stäm av ofta

Att stämma av ofta är en betydelsefull aspekt till en världsklassig onboarding på distans.

Dagliga digitala möten

Bjud in till dagliga digitala möten och följ upp den nyanställda eller konsultens dag i slutet av arbetsdagen för att säkerställa att introduktionen går i rätt takt och för att reda ut eventuella frågor eller funderingar som hen har. Detta möte kan en eventuell mentor ansvara för.

Bjud in till virtuella afterworks

För att skapa samma företagskultur och stämning på distans rekommenderar vi att anordna mer avslappnade mötesformer. Det kan till exempel vara digitala AWs, fikapauser eller varför inte anordna ett online-quiz för hela teamet?

Månatliga uppföljningsmöten

En månad in i anställningen är det bra att följa upp den nyanställda eller konsulten i ett 1-1-möte för att säkerställa att konsulten trivs i rollen och hos er. Boka in ett månatligt digitalt uppföljningsmöte där ni pratar om hens trivsel, ert samarbete och era förväntningar.

Följ upp ergonomin

Kom ihåg att stämma av konsultens arbetsmiljö hemma och se över om ni som arbetsgivare kan stötta med ytterligare arbetsverktyg för att skapa en god ergonomi.

Några sista tips för onboarding på distans

Varför inte dela denna artikeln till den nyanställda, där vi delar tips och råd att ha koll på för dig som är ny på jobbet. Vårt sista tips vänder sig dock direkt till dig som rekryterande chef...

Ta hjälp av en professionell konsultchef

Slutligen, behöver du stöttning i onboarding-arbetet eller känner att du inte hinner ta tag i alla steg? Ta hjälp av en professionell konsultchef på ett bemanningsföretag som Gigstr. Vi på Gigstr har lång erfarenhet av att hjälpa individer ut till arbetsplatser och kan hjälpa dig med både rekrytering, onboarding och bemanning (för dig som vill anlita konsulter istället för att anställa). Här kan du läs mer om Gigstrs bemanningserbjudande!

Bli en giggande organisation

Få en privat rådgivning kring hur ditt företag kan växa genom kraften i gigekonomin.

Klart!

Din förfrågan har skickats, vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.