Giglivet

Anställningsavtal och anställningsvillkor - allt du behöver veta!

Helena Runér

Rekryteringsexpert

Följ oss på

LinkedIn logo

March 17, 2021

Anställningsguiden - Vad behöver du tänka på innan du skriver på ett anställningsavtal? Varför är det viktigt att läsa igenom anställningsvillkoren? Låt oss reda ut vad som gäller.

Vad är ett anställningsavtal? Vad behöver du ha koll på?

Ett anställningsavtal är det juridiska dokumentet som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. Ett anställningsavtal ska undertecknas av både dig och din arbetsgivare. Avtalet ska du få i samband med att du börjar på ett nytt jobb eller uppdrag.

Det är viktigt att du förstår anställningsvillkoren i ditt anställningsavtal som du skriver under. Det kan vara svårt att tolka ett avtal så var inte rädd för att fråga din uppdragsgivare om det är något som du inte förstår. Du är även välkommen att kontakta oss så kan vi guida dig. Vi finns t.ex. här i chatten för att hjälpa dig!

Att tänka på innan du tackar ja till en anställning

Det allra första du behöver tänka på är att du alltid ska vara noga med att läsa igenom och förstå det avtal som du skriver på! Det låter som en självklarhet, men tyvärr är det vanligt att man inte förstår olika facktermer och formalia som ett avtal kan innehålla. Det är vanligt att du som arbets- eller uppdragstagare inte känner till detaljerna i det du undertecknat.

Låt oss reda ut detta åt dig och göra dig mer rustad för framtiden!

Det tål att upprepas, vilket är att du alltid ska se till att det som ni kommit överens om muntligt också finns nedskrivet och undertecknat av båda parter. Varför då? Jo, helt enkelt för att det är betydligt svårare att bevisa vad ni kommit överens om muntligen om inget finns nedskrivet som kan styrka er överenskommelse. Även om en muntlig överenskommelse enligt lag är lika giltigt som ett skriftligt avtal.

Det här ska anställningsavtalet innehålla

Vi vet att det är mycket att hålla koll på och en del krångliga begrepp. Låt oss därför lista vad ditt anställningsavtal bör innehålla.

Anställningsvillkor - detta bör vara med!

Säkerställ att dessa anställningsvillkor finns med i ditt anställningsavtal:

 • Anställningsform
 • Arbetstid (t.ex. om du har fasta dagliga arbetstider eller flextider samt hur många timmar du ska jobba)
 • Lönevillkor/övertid/OB-tillägg
 • Semesterdagar
 • Din uppsägningstid
 • Kollektivavtal
 • Din rätt till betald semester alternativt semesterersättning
 • Ersättning för övertid och obekväm arbetstid
 • Eventuella avdrag för till exempel kost eller logi
 • Övriga förmåner (t.ex. friskvårdsbidrag, mobiltelefon, dator och tjänstebil)
 • Försäkringar - vad händer om du skadas på arbetet eller blir sjuk?
 • Tjänstepension/pensionsavsättning
 • Sjukförsäkring och skadeförsäkring
 • Konkurrensklausul

Anställningsavtal - detta bör vara med!

Utöver anställningsvillkoren ovan, se till att även inkludera:

 • Ditt namn och personnummer
 • Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer
 • Dina arbetsuppgifter
 • Start- och slutdatum (om din anställning är tidsbegränsad)
 • Din lön

Vill du veta mer om vilka anställningsformer som finns och lämpar sig extra väl för dig som vill konsulta, spana in vår artikel om just detta!

Olika anställningsvillkor för olika anställningsformer

Du som är eller har tänkt att bli egenföretagare och alltså konsulta i egen regi, här gäller lite andra regler och tips som du bör tänka på!

Egenföretagare - att fakturera som konsult, vad behöver jag tänka på?

Det finns några viktiga skillnader som du bör ha koll på när du konsultar i egen regi. Det är viktigt att du har koll på vilket arvode som du bör ta, då det är arvodet som skall täcka dina utgifter.

Men du bör också säkerställa att uppdragets tidsram för när arbetets skall vara utfört känns rimligt, så att du inte tar dig vatten över huvudet och inte klarar av att leverera det som är överenskommet.

Om du vill veta vad du ska fakturera för att få den lön du önskar, spana in detta!

Räkna ut vad du behöver fakturera för att få en viss lön här!

Vill du veta hur mycket du behöver sälja för att täcka dina utgifter?

När du är egenföretagare måste du kunna säkerställa att du har en marginal som täcker dina utgifter! Det är alltså den gyllene regeln som du aldrig får glömma.

Din marginal ska alltså täcka sådant som innefattar kostnader för eventuella försäkringar, pensionsavsättningar och avsättningar för föräldralön osv. Därför vill jag alltså uppmana dig till att alltid ta höjd för vad du accepterar som konsultarvode. Säkerställ att du har en god marginal! Det är denna som betalar dina utgifter.

Några fördelar som egenföretagare är att du kan:

 • Göra avdrag för arbetsrelaterade kostnader i ditt företag.
 • Dela ut vinst till dig själv till 20% skatt.
 • Styra över din egen tid och löneutveckling. Du äger dig själv och dina framgångar.

Den moderna anställningsformen stavas 'gigstr'

Gigstr är ett bemanningsföretag. Genom oss blir du anställd och uthyrd som konsult till olika företag och får lön utbetald av oss. En av fördelarna med att vara anställd via Gigstr är att du får hjälp med allt som har med anställningsavtal att göra.

Vi vill gärna sköta allt som har med pappersarbete, deklaration att göra och säkerställa att du får din lön utbetald i tid men också se till att du är försäkrad om något skulle hända dig.

En annan fördel är att du som anställd via oss får tillgång till din egen konsultchef som blir din karriärpartner. Med denne kan du:

 • Bolla anställningsvillkor
 • Få rådgivning, extern stöttning och coachning
 • Lättare hitta nya uppdrag och få referenser

Om du skulle vilja vara egenanställd via oss, dvs. fakturera dina egna kunder men slippa all admin, går det också fint. Oavsett vad du föredrar borde du skapa en profil och göra dig sökbar för företag som letar efter dina kompetenser!

Gör en profil på Gigstr (det är såklart gratis!)

Bli en giggande organisation

Få en privat rådgivning kring hur ditt företag kan växa genom kraften i gigekonomin.

Klart!

Din förfrågan har skickats, vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.