Giglivet

Vilka anställningsformer finns? Vi listar och förklarar!

Helena Runér

Rekryteringsexpert

Följ oss på

LinkedIn logo

March 14, 2021

Anställningsformer, anställningsvillkor, anställd av mig själv eller via en uppdragsgivare? Vad ska jag tänka på? Vi förstår att frågorna är många! Låt oss en gång för alla reda ut detta på ett enkelt och begripligt sätt.

Vilka anställningsformer finns och hur skiljer de sig åt?

En av de vanligaste frågorna vi får handlar om huruvida den uppdragsbeskrivning och det anställningsvillkor som du har fått verkar rimligt eller inte. Oftast handlar det om att man som oerfaren i arbetslivet ibland kan känna sig lite osäker kring anställningsvillkoret, och lön samt uppdragets längd, omfattning och krav.

Du vill såklart veta vad du egentligen tackar ja till! Likväl som det handlar om att vara så realistisk och transparent mot både dig själv som utförare av en uppgift. Men också gentemot sin uppdragsgivare, så att du inte bara tackar ja till allt som kommer till dig och i slutändan inte kan leverera det som förväntas av dig.

När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att du har koll på vad de olika anställningsformerna innebär. Men också hur man tolkar anställningsvillkor, eftersom att reglerna kring uppsägning skiljer sig åt beroende på anställningsform.

Låt oss ta det från början - anställningsformerna regleras i Sverige av LAS 

Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är att anställningsavtal ska gälla tills vidare (fackförbundet Unionen förklarar mer om anställningsavtal här). Tidsbegränsade anställningar som till exempel provanställning eller vikariat är undantagna från denna huvudregel. 

Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna finns bestämt i LAS eller i kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal är det reglerna i dessa som gäller för tidsbegränsade anställningar.

Vill du få bättre koll på vad de olika anställningsformerna lagligt handlar om? Spana in denna artikel! 

Här listar vi vilka begrepp som kan vara bra att känna till:

 • Arbetstagare = blir du när du är anställd på ett företag
 • Arbetsgivare = företaget som har anställt dig
 • Anställningsskydd = är en arbetstagare (en anställds) lagliga rätt att inte kunna bli av med sitt jobb utan anledning.
 • Sist-in-först-ut = En arbetsgivare som vill säga upp den anställde måste följa särskilda turordningsregler vid uppsägning, den så kallade "sist-in-först-ut"-principen.
 • LAS = Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetstagarnas skydd mot uppsägning och avskedande i sin anställning.

Vilka anställningsformer finns och vad betyder de?

Allmän visstidsanställning = “Konsultanställningsformen”

Avtal om allmän visstidsanställning kan träffas för högst två år under en femårsperiod. Det som i dagligt tal kallas projektanställning  går numera under anställningsformen allmän visstidsanställning. Detsamma gäller för ferieanställning.

Din visstidsanställning övergår (om inget annat avtalats) efter två år till att du blir fast anställd. Det ger dig ett starkare anställningsskydd, vilket är fördelaktigt om du t.ex. ska söka ett banklån.

Provanställning

Provanställning är ett bra sätt att lära känna personen och se hur hen klarar av arbetet och fungerar socialt på företaget. Syftet med provanställning är att den ska övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden är slut. 

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden. En tillsvidareanställning kännetecknas av att man i förväg inte vet hur lång tid anställningen ska pågå. Anställningen upphör normalt genom uppsägning efter en viss uppsägningstid. 

De vanligaste anställningsformerna för konsulter är visstidsanställning eller behovsanställning

Allmän visstidsanställning

 • Ett start- och slutdatum är satt. 
 • Oftast ämnade för uppdrag som inte ska löpa tillsvidare
 • För att säga upp avtalet under tidsperioden behövs det en saklig grund för att kunna säga upp avtalet

Ett exempel på vad en visstidsanställning är: “Ett företag annonserar ut en jobbansökan, och skriver att de söker en ny medarbetare för ett ettårigt vikariat. Anställningen kan komma att förlängas om det känns bra för båda parter och övergår då i en tillsvidareanställning” 

Timanställning/behovsanställning

 • Endast ett startdatum är satt
 • 2 veckors uppsägningstid
 • Vanligt förekommande för deltidskonsult

Ett exempel på vad en timanställning/behovsanställning är: I anställningsvillkoren står det att du endast ska jobba vid behov och antalet timmar och/eller arbetstider som det gäller.

Egenföretagare - Fakturera till eget bolag

Att vara egen företagare och jobba som konsult är vanligt förekommande. En fördel som lockar är just förmånen att du kan jobba varifrån du vill. Är du nyfiken på att veta mer hur en dag som konsult kan se ut? Spana då in vår konsult som jobbar utomlands men mot svenska företag.

Några fördelar som egenföretagare är att du kan:

 • göra avdrag för arbetsrelaterade kostnader i ditt företag
 • dela ut vinst till dig själv till 20% skatt
 • styra över din egen tid
 • påverka din löneutveckling

Vad som skiljer sig gentemot en “traditionell anställning” är att du som egenföretagare inte har samma skyddsnät att falla tillbaka på. Detta innebär att om du driver bolag i egen regi ansvarar du också för att sköta allt som hör till företaget. Det du fakturerar måste täcka dina utgifter. Exempel på utgifter kopplade till din verksamhet kan t.ex vara föräldralön, pensionsavsättningar, försäkringar, revisorer, kontor, bil och andra nödvändiga inventarier. 

Här kan du läsa mer om hur du får koll på vad du ska fakturera för att få den lön du önskar!

Egenanställning - Fakturera utan företag

Det finns också en enklare och modernare variant som är vanlig att frilansare använder sig av. Det kallas egenanställning och innebär att du tar hjälp av egenanställningsföretag för att fakturera utan eget företag. Du får då hjälp med skatt, försäkring, pension och sparande. I utbyte tar egenanställningsföretaget en procentandel av ditt konsultarvode.

Vill du få mer inblick i vad en frilansare gör? Läs vår artikel!

Den nya anställningsformen stavas Gigstr 

Låt Gigstr vara din arbetsgivare! Fördelen med att bli en gigstr är att vi blir din “mellanhand” som kommer att sköta all formalia såsom att du får din lön i tid och är försäkrad på jobbet. Du slipper dessutom all tråkig pappersgöra! 

Vi blir dessutom det bollplank som du kan behöva när du vill bolla frågor rörande anställningsvillkoren som utformats, vilken lönenivå som vore lämplig osv.
Det fina med att vara anställd via oss är att du får en konsultchef som också blir din karriärpartner vilken du också kan:

 • Bolla anställningsvillkor
 • Få coachning och rådgivning
 • Få referenser och lättare hitta nya och framtida uppdrag

Vi tycker såhär: 

 “Jobba med det du tycker är roligt och fokusera på det som du gör bra, nämligen att sälja din talang och kunskap. Vi sköter resten!”

Registrera din profil på Gigstr.com oavsett om du är jobbsökare, konsult eller frilansare. Då kan företag kontakta dig med förfrågningar baserat på dina kompetenser. Välj hur du vill jobba och var fri att välja om du vill ha lön direkt från företag, fakturera dem eller få lön via Gigstr. Registrera din profil här.

Bli en giggande organisation

Få en privat rådgivning kring hur ditt företag kan växa genom kraften i gigekonomin.

Klart!

Din förfrågan har skickats, vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.