Gigorganisationen

Bemanningsföretag och bemanning - så funkar det!

Alexander Huss

Bemanningsexpert

Följ oss på

LinkedIn logo

December 7, 2020

Bemanningsföretag, bemanningsbolag, personaluthyrning - kärt barn har många namn! Men vad innebär bemanning egentligen? När och varför bör du hyra in konsulter och flexibel personal?

Bemanning innebär…

...att hyra in personal istället för att rekrytera. I ett bemanningsupplägg anlitar du talangen via en tredjepart (ett bemanningsföretag) istället för att anställa hen själv. Bemanningsföretaget sköter rekrytering, anställningsavtal, administration, löneutbetalning och har arbetsgivaransvar.

3 fördelar med bemanning

Det finns många anledningar till att använda ett bemanningsföretag. För att utkristallisera de främsta tog vi hjälp av vår bemanningsexpert Alexander Huss. Huss, vad är dina topp tre fördelar med bemanning?

  1. Flexibilitet. Oavsett omfattning av ditt behov kan bemanning vara ett alternativ. Dessutom är det väldigt många som vill jobba som konsulter, vilket gör att du kan få helt rätt kompetens i helt rätt omfattning!
  2. Ett fantastiskt rekryteringsverktyg. Istället för bindande direktrekrytering får du möjlighet att testa innan du och konsulten fattar beslut om intern anställning.
  3. Trygghet. Du som kund kan missa fantastisk kompetens när ni rekryterar till en provanställning. Använd er av bemanningsbolag som Gigstr så att både ni och arbetstagaren känna er trygga genom processen oavsett vart den leder. Ni får fler ansökningar om det finns en plan B för den som söker tjänsten.

Bemanning = konsulter. Men vad är då frilansare?

Resurserna du bemannar med kallas ofta konsulter. Att hyra in dessa görs främst för roller och uppgifter som är tillfälliga, säsongsbetonade och inte behöver en allt för lång utbildning i företagets specifika system och processer. Det kan vara alltifrån kundservicepersonal under julhandeln till en UX-designer för ett utvecklingsprojekt.

Frilansare är mycket närbesläktade med konsulter. Definitionerna är inte solklara men kort beskrivet så är konsulten ofta anställd av ett bemanningsföretag eller konsultbolag, tillfälligt eller tillsvidare. Det gör även att konsulten generellt inte hittar sina uppdragsgivare själv, utan ansöker istället till eller blir tilldelad uppdrag. Frilansaren, som ofta har egen firma eller är egenanställd har ett större eget ansvar att sälja in sina kompetenser och uppdrag. Frilansaren hanterar sin egen administration, vilket i konsultens fall bemanningsföretaget eller konsultbolaget gör, så att konsulten helt kan fokusera på uppgiften.

Bemanningsbolag vs. konsultbolag - vad är skillnaden där då?

Skillnaden mellan bemanningsbolag (eller bemanningsföretag) och konsultbolag är marginell. Den ligger i att konsultbolag generellt är mer fokuserade inom vissa specialistområden och därmed också ofta har sina konsulter tillsvidareanställda i bolaget. Då konsulterna är fast anställda är det upp till konsultbolaget att ha så hög beläggning som möjligt på konsulterna. Att ha för få konsulter ute på uppdrag kan innebära höga interna kostnader hos konsultbolaget, vilket är en bidragande orsak till att de kan anses vara dyra. De ofta mycket specialiserade kompetenserna är förstås också något som driver upp priset.

Bemanningsbolag är å andra sidan generellt sett bredare i specialistområden och senioritet. De hyr ut konsulter oavsett om det gäller klassiska studentjobb som datainsamling och eventpersonal till mer specialiserade gig som t.ex. systemutvecklare och interimschefer. Den gemensamma nämnaren är att resurserna av olika anledningar valt att jobba flexibelt och begränsat i antingen tid eller omfattning - studenten vill ha relevant arbetslivserfarenhet parallellt med studierna och systemutvecklaren hoppar till företag B när hen lyckats implementera systemet hos företag A. Bemanningsbolag brukar även erbjuda rekryteringstjänster, något konsultbolag sällan gör. 

Rekryteringen väljer du om du föredrar...

...att ha din resurs anställd direkt av dig själv. Då kan du köpa in enbart rekryteringstjänsten (också kallat direktrekrytering) vilket innebär att du får hjälp med rekryteringsprocessen men sen hanterar övrig administration och ansvar själv. Direktrekrytering är vanligt för till exempel chefsroller och centrala specialistroller - sådant som kräver mycket insikt i interna system och processer, samt har en jämn arbetsbörda över året. Läs mer om rekrytering här.

Hyrköp - den gyllene medelvägen.

Självklart finns det en lagom-väg för den mellanmjölkige - låt oss introducera hyrköpet! Ett hyrköp innebär att du hyr in resursen till en början, under ett slags testperiod. Om och när det känns som en permanent match tar uppdragsgivaren över konsulten till sin egen lönelista och organisation. Detta görs traditionellt mot en avgift.

I och med att Gigstrs värdeord är flexibilitet, har vi valt att ta bort övertagningsavgiften - en avgift som normalt motsvarar 3-12 månadslöner. Vi erbjuder detta för att ni - våra kundföretag och uppdragstagare - ska kunna jobba på era villkor.

Vill du få mer inspiration kring hur du blir en mer flexibel och giggande organisation? Vill du höra mer om Gigstrs erbjudanden inom bemanning, rekrytering och hyrköp? Boka ett e-möte med Alexander Huss här eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Bli en giggande organisation

Få en privat rådgivning kring hur ditt företag kan växa genom kraften i gigekonomin.

Klart!

Din förfrågan har skickats, vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.