Giglivet

Rapporten: Så många föredrar att gigga

Alexander Åström

CMO

Följ oss på

LinkedIn logo

July 2, 2021

8 av 10 i en ny pulsmätning av Gigstr och Svenska Nomader föredrar att gigga över en traditionell anställning. I ‘Det svenska giglivet 2021’ visar det sig att framtidens arbetskraft har framtidstro men vill ha fler jobb och mer distans. I detta inlägg får du lära dig om de viktigaste resultaten, utmaningarna och slutsatserna.

Syftet med denna pulsmätningen 'Det svenska giglivet 2021' är att flytta strålkastarljuset mot den grupp människor som idag jobbar utanför utanför normen av traditionell tillsvidareanställning och utför kortare uppdrag, s.k. gig, för att få ihop sin inkomst.

Det inkluderar de som driver eget, fakturerar via egenanställningsföretag eller får utbetald lön per uppdrag av en gigplattform eller uppdragsgivare. Resultaten kommer från svar av över 200 personer som identifierar sig som något av ovanstående.  

Att gigga är självvalt

Det är tydligt att många självmant väljer att gigga, något som talar emot den bild som ofta målas upp i media av att gigekonomin generellt är något påtvingat. Nästan 8 av 10 av giggarna i mätningen föredrar att gigga över en traditionell anställning, medan drygt 1 av 10 har det som extra inkomst till en fast anställning och knappt 1 av 10 giggar för de inte har lyckats få någon traditionell anställning.

De svarande giggarna kommer främst från branscherna kultur/media/design, försäljning/inköp/marknadsföring och data/IT. Den politiska och mediala debatten fokuserar gärna på andra branscher där villkoren och förutsättningarna är annorlunda. Det har lett till en syn hos många att gig istället för fast jobb skulle vara ett nödvändigt ont för dem som inte lyckas få det sistnämnda.

Resultaten i vår mätning pekar på det motsatta. En överväldigande majoritet giggar för att de föredrar det över en traditionell anställning. Vi vill med denna mätning inte förminska som inte giggar självmant, utan istället visa att det finns grupper och branscher där gigget generellt är ett ytterst självmant val.  

Emelie Fågelstedt, medgrundare av Svenska Nomader säger:

Att gigekonomin växer är något som de flesta studier pekar mot i dag, och tillväxten har accelererat under pandemin. Vår pulsmätning visar att många föredrar att gigga framför att söka ett fast jobb, troligtvis för att de värderar den flexibilitet som kommer med giglivet högt. Jag har själv frilansat under de senaste 11 åren och märker att samhällsbilden kring vad som är ett ‘riktigt jobb’ börjar att förändras. Idag blir det allt vanligare och mer accepterat att välja att gigga än att söka en 9-till-5-tjänst.

Sugen på att se alla resultat direkt? Du hittar hela Pulsmätningen ‘Det svenska giglivet 2021’ här.

Att hitta uppdrag och marknadsföra sig största utmaningen

Tillvaron är dock inte helt problemfri. På frågan vilken utmaning de anser är den största svarar över hälften att det antingen är att hitta uppdrag eller att marknadsföra sig för att uppdragen ska komma in på det sättet.

Rasmus Solholm, VD och grundare av Gigstr förklarar:

Över 90% av giggarna i denna pulsmätning ser sig som konsulter eller entreprenörer, inte som extrajobbare. Det är en stor skillnad. Majoriteten fakturerar sina kunder och drömmer om att växa sina verksamheter. Nästan 1 av 4 säger till och med att de vill ha egna anställda inom 3 år. Det är här det skapas nya jobb. Samtidigt ser vi hur den stora utmaningen är att hitta uppdrag, något som bekräftas av över hälften av alla giggare i mätningen.

Svårigheten att hitta uppdrag får fler konsekvenser

Inte ens hälften, 47 % är nöjda med sina intäkter i förhållande till nedlagd tid. Samtidigt är nästan 10 % fler nöjda med timpriset de kan ta. Skillnaden tydliggör att arbetet som läggs ner på att sälja in sina uppdrag och tjänster är för resurs- och tidsödande.      

För att detta växande, flexibla arbetsliv ska bli hållbart och långsiktigt krävs det att fler känner sig nöjda med intäkter, timpris och tiden de lägger på att hitta jobb. När bara hälften anser sig nöjda finns det mycket utrymme för förbättring.

Anledningen: Gigplattformarna inte där än

När arbetet är kortare, snabbare och flexiblare ställs högre krav på att förmedlingen av jobb ska vara friktionsfri. När en traditionell tillsvidareanställning förmedlas förväntas jobbsökaren lägga ner mycket tid på sökning, ansökning och rekryteringsprocess. Det må vara hänt när resultatet tillslut blir ett tillvidarearbete som i vissa fall kan löpa under en hel karriär.

När ett tillfälligt uppdrag ska förmedlas kan omöjligt den nedlagda tiden hos uppdragssökaren vara lika långt. Då blir den nedlagda, oavlönade tiden lätt för stor i relation till resultatet.

Här kommer gigplattformarna in i bilden. De utvecklas ständigt för att sänka barriären för att giggare ska få sitt nästa gig. Tyvärr verkar det vara en bit kvar till perfektion. När vi frågade respondenterna hur de huvudsakligen hittar arbete svarade bara 1 av 10 att de hittar sina uppdrag via gigplattformar.

Istället är det upparbetade, personliga nätverket och word-of-mouth det överlägset vanligaste sättet att komma i kontakt med uppdragsgivare, det anser hela 44 %. Det följs av de sociala nätverken LinkedIn och Facebook som tillsammans utgör 34 % av svaren.

Inte ens hälften nöjda med hur de hittar uppdrag

Att långt ifrån alla är nöjda återfinns i frågan om hur nöjda respondenterna är med hur de hittar kunder. Bara 45 %, alltså färre än hälften, är nöjda eller mycket nöjda. Trots att bara dryga 1 av 10 är aktivt missnöjda finns här en stor utvecklingspotential.

När de fick möjlighet att med egna ord motivera sitt val pekade många svar på, just det, att nätverk har en alldeles för stor vikt i hur de hittar uppdragen, att utbudet av uppdrag är lägre än efterfrågan på dem, samt att gigplattformarna ofta skapar en osund prispress och själva tar en så stor del av kakan att det i slutändan inte blir mycket pengar kvar. Detta är några utvalda svar:

Lite oroande med om nätverket någonsin kommer sina. Förhoppningsvis är det lång tid kvar.
Behöver sälja mer men tycker inte om att sälja. Jag vill producera.
Konkurrensen är mördande och det är så många som söker alla uppdrag som kommer ut. Tyvärr är det många som dumpar priser och det gör det tyvärr lite svårt att leva på ...
Plattformar funkar dåligt, reklam genererar kass trafik, word-of-mouth och kontakter räcker inte just nu. Jobbar lite med byråer, men de tar en stor bit av kakan för rätt lite hjälp.
Önskar gigplattformar funkade bättre för oss seniora konsulter, men dessvärre är priserna så dumpade där.
Majoriteten av alla uppdrag går via kontakter, vet att det finns mer jobb därute att göra. Men hur ska uppdragsgivare och uppdragstagare hitta varandra?

Ja hur ska uppdragsgivare och uppdragstagare hitta varandra?

Det är förstås den stora knäckfrågan. Vi på Gigstr lanserar nu vår gigplattform. Där har vi försökt utgå från dessa utmaningar och byggt den på pelarna:

  • Konkurrera med kompetenser, inte pris. Vi har därför skapat gigsökarprofiler där uppdragsgivaren inte möts av ett pris, utan personens tjänster, kompetenser och erfarenhet.
  • Få representation och förhandlingshjälp. För mycket tid och energi läggs på att förhandla med stundtals oseriösa motparter. Vi vill hjälpa våra giggare att gallra bland potentiella uppdragsgivare och dessutom agera mellanhand, för att objektivt kunna se till att skäliga arvodesnivåer upprätthålls. Du som giggare har därför alltid en representant från Gigstr som kontaktar dig gällande de till oss inkomna giggen och medlar mellan uppdragsgivaren och dig som uppdragstagare.
  • Låt giggen hitta till dig. Vi har ett växande säljteam som jobbar hårt med att ta in uppdrag till vårt community, så att du som enskild giggare inte ska behöva lägga för mycket tid på att jaga uppdragsgivare. Många roller som idag är utformade som heltidstjänster lämpar sig bättre som gig, vilket vi dagligen försöker upplysa företag om!

Framtiden får utvisa om det är rätt recept. Svenska Nomader och vi kommer under hösten 2021 hålla en serie webbinarier för att diskutera hur vi kan skapa en hållbar framväxt av vår del av gigekonomin. Där hoppas vi höra mer om din åsikt kring hur du vill få hjälp till ett bättre gigliv. Skapa en gigstr-profil eller följ oss på LinkedIn för att vara först ut att ta del av inbjudan!

Läs hela pulsmätningen (eller bara höjdpunkterna) här!

Bli en giggande organisation

Få en privat rådgivning kring hur ditt företag kan växa genom kraften i gigekonomin.

Klart!

Din förfrågan har skickats, vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.