Gigorganisationen

Hyra in personal eller anställa - de främsta för- och nackdelarna

Alexander Huss

Bemanningsexpert

Följ oss på

LinkedIn logo

March 8, 2021

Är du i behov av personal och är i valet och kvalet mellan att hyra in personal eller anställa? Vad är egentligen bäst och vad bör man tänka på? Vi listar allt du behöver veta innan du tar ett genomtänkt beslut!

Hyra in personal eller anställa - skillnaden mellan bemanning och rekrytering

Idag blir det allt vanligare att ta hjälp av bemanningsföretag för att hitta personal då det kan spara företaget mycket tid. Vanligaste anställningsformen är dock fortfarande att anställa på egen hand, men vad är egentligen mest lönsamt - att anställa eller hyra personal?

Det finns för- och nackdelar med bägge och vad som passar ert företag bäst beror på vad ni är i behov av och hur företagets framtid ser ut. Vi är här för att bryta ned och på ett enkelt sätt förklara så ni kan ta ett genomtänkt beslut som ni känner er nöjda med. Låt oss börja med att reda ut skillnaden på bemanning och rekrytering!

Bemanningsföretag kan vanligtvis hjälpa er med både bemanning och rekrytering. De flesta bemanningsföretagen inleder ofta ett samarbete med att skapa en kravprofil för att förstå vilken kompetens ni är i behov av, annonserar ut er tjänst och hanterar urvalsprocessen samt sköter avtalsskrivning. Därefter får ni träffa toppkandidaterna.

Att bemanna personal innebär att ni hyr in personal och kompetens från ett bemanningsföretag, där ni kan välja mellan kortsiktig eller långsiktig personaluthyrning. Här berättar vi mer om hur bemanningsföretag och bemanning fungerar.

Rekrytering å andra sidan innebär att ni tar hjälp av ett rekryteringsföretag för att anställa på egen hand och betalar för en förmedlingstjänst. Här tipsar vi om hur du lyckas med din rekrytering med ett rekryteringsföretag.

Så här tar ni enkelt reda på om ni bör hyra in personal eller anställa!

Besvara följande frågor:

 • Behöver ni tillfällig personal eller har ni ett långsiktigt behov?
  Om ni är i behov av tillfällig personal eller om ni är osäkra kan ni vända er till ett bemanningsföretag för att rådgöra och be om en offert som ni kan ta ställning till. Om ni behöver personal på längre sikt och har ett företag som inte är väldigt snabbföränderligt kan det vara bra att överväga rekrytering via ett bemanningsföretag eller att anställa på egen hand.
 • Hur mycket tid har ni och hur mycket ansvar vill ni själva ha?
  Att vara arbetsgivare innebär mycket ansvar och är också väldigt tidskrävande. Det ska betalas ut lön, skatter, pensioner, försäkringar och mycket mer. Allt detta sköter bemanningsföretaget åt er, inklusive att hålla dialog med konsulten som dels kan innebära jobbiga samtal.
  Om dessa bitar är något ni har bra koll på och har tid för, kan det vara bra att anställa på egen hand och eventuellt endast få hjälp med rekryteringen via bemanningsföretag. Vill ni däremot slippa tänka på dessa bitar kan bemanning vara ett alternativ.
 • Vad har ni för budget?
  Innan man tar in ny personal i företaget bör man fundera ut en budget och se över vad en rimlig lön för den kompetensen ni söker är, det kan ni se på Unionens hemsida om hur man sätter rätt lön. Oavsett vilken rekryteringsprocess ni väljer är detta viktigt att tänka på.
  Tänk på att utöver lönen tillkommer även arbetsgivaravgifter, semesterersättning, försäkring och eventuella pensionsavsättningar. Det är något ni betalar själva vid rekrytering, men som generellt ingår vid bemanning.
 • Vad är det för kompetens ni söker?
  Ibland vet man exakt vad kompetensen hör till för slags roll och ibland är det väldigt svårt. Till exempel, vad kallas rollen för den som bygger hemsidor? Kompetensen finns i flera rollbeskrivningar idag och ett exempel är webbutvecklare.
  Om du är osäker på vilken kompetens ni behöver och hur ni ska hitta den kompetensen kan bemanningsföretag vara lösningen. Alternativt kan du googla och läsa på om olika roller för att hitta den kompetensbeskrivning ni söker.
 • När behöver ni personalen?
  Vissa roller är svårare än andra att rekrytera och är ni ett mindre eller medelstort företag kan det ibland ta tid att hitta rätt kompetens på kort tid. Därför kan det vara bra att fråga sig själv “När behöver vi ha personalen på plats?”.
  Är det inom en någorlunda kort tidsperiod kan bemanningsföretag vara till stor hjälp. De besitter ofta en databas fylld av kompetenser, vilket kan skynda på rekryteringsprocessen. Då kan ni höra av er till bemanningsföretag som är specialiserade inom de roller ni söker kompetens för.
  Ett annat alternativ är att använda en plattform där ni kan söka efter den kompetens ni behöver och få upp personer som jobbar inom detta - ni kan testa Gigstrs söktjänst och hitta kompetenser här.
 • Om vi väljer att gå med ett bemanningsföretag, vilket ska vi välja?
  Idag finns det flertalet bemanningsföretag och här gäller det att se över vilka branscher de är verksamma inom och matcha det till er bransch. Genomför en mindre analys av bemanningsföretag inom er bransch, ni kan be om offerter och jämföra dessa mot varandra. Men kom ihåg! Billigast är inte alltid bäst. Fundera över företagets värderingar, bemötande och kunskap för just ert område.

Hyra in personal - fördelar och nackdelar

Att hyra personal blir allt vanligare och är ofta ett bra första steg när man ska ta in ny personal i företaget. Bemanningsföretag tar generellt sett betalt genom en marginal per arbetad timme som ska täcka alltifrån rekrytering, till löneadministration och coaching. Det kan vara en både tids- och kostnadseffektiv lösning för olika typer av behov där flexibilitet är av intresse.

Nedan listar vi fördelar och nackdelar med inhyrd personal.

Fördelar med att hyra in personal:

 • Smidig hjälp om man är underbemannad
 • Billigare på kort sikt
 • Enklare att byta ut anställda om man är missnöjd
 • Stöd av bemanningsföretaget
 • Bemanningsföretaget bär arbetsgivaransvaret
 • Ni kan ofta välja att hyra in först och rekrytera över om ni är nöjda
 • Om det sker förändringar i företaget kan kompetensen bytas ut
 • Högre flexibilitet och inga fasta kostnader

Nackdelar med att hyra in personal:

 • Dyrare på lång sikt
 • Kan bli utmanande att hålla hög standard med ny inlärningsprocess
 • Risk att den inhyrda personalen inte känner sig lika delaktig i företaget

Anställa personal - fördelar och nackdelar

Att anställa personal innebär en stor satsning och ett stort ansvar för företaget. På lång sikt är det billigare att anställa personal istället för att hyra, men det finns mycket att tänka på innan man väljer mellan att hyra eller anställa personal. Nedan listar vi fördelar och nackdelar med att anställa personal!

Fördelar med att anställa personal:

 • Ofta billigare i längden
 • Möjlighet att ställa högre krav
 • Lojaliteten till dig och er är ofta högre
 • Lättare att implementera företagskultur och bibehålla långsiktigt engagemang

I den här Ledarna-artikeln kan du läsa mer om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Nackdelar med att anställa personal:

 • Tidskrävande rekryteringsprocesser
 • Höga fasta kostnader
 • Svårt att byta ut anställd om man är missnöjd
 • Större ansvar och egen risk

Hur mycket kostar det att hyra in personal?

Att hyra in personal kan variera kraftigt och faktorer som kan påverka prisbilden är vilken grundlön rollen ni söker normalt sett har, arbetslivserfarenhet och utbildning. Det är ofta dyrare i längden att hyra in personal, men man sparar in både mycket tid och även många kostnader i början.

Ibland kan man tänka att billigt är bäst, men vad är egentligen billigt och vad är bäst?
För att ta ett bra, ekonomiskt beslut kan man börja med att jämför offerten från ett bemanningsföretag mot vad det skulle kosta om ert företag anställde själva.

Vad kostar den ansvariga i timmen för att sköta rekryteringsprocessen och utannonsera jobbet? Hur många timmar kan det förväntas ta att gå igenom jobbansökningar, hålla intervjuer och ta fram ett skriftligt avtal? Tar det tid från andra arbetsuppgifter? När behöver den nya personalen vara på plats? På så sätt kan ni besluta om det är billigare eller rimligt tidsmässigt för er att göra det på egen hand.

Fundera även på om ni besitter kunskapen av att rekrytera den kompetensen ni är i behov av för att det ska bli en bra rekrytering, för ingen vill spendera mycket tid på en rekrytering som inte blir lyckad!

Hyra in personal eller anställa - vad har vi kommit fram till?

Så sammanfattningsvis, bör du hyra in eller anställa personal?

Om ni kommer fram till att ni behöver personal på kort sikt eller planerar förändringar i företaget inom ett par år rekommenderar vi att ni vänder er till ett bemanningsföretag eller anställer visstidsanställda.

Om ni kommer fram till att ert arbetssätt på företaget kommer att hålla i sig och se någorlunda likadant ut och vet med er att ni kommer att behöva hjälp tillsvidare, då kan det vara läge att anställa en person. Om så är fallet, kan ni välja mellan att sköta rekryteringsprocessen själva eller vända er till ett bemanningsföretag som hjälper er att hitta kompetensen.

Kom ihåg att man alltid kan be om en offert från bemanningsföretag för att se vad det skulle kosta och sedan jämföra det mot vad det skulle kosta i både tid och pengar om ni fick göra det själva. Det skadar inte att fråga och ta ett beslut utifrån det!

Visste du att du kan få hjälp av Gigstr oavsett vilken väg du väljer att gå?

På Gigstr kan du:

Bli en giggande organisation

Få en privat rådgivning kring hur ditt företag kan växa genom kraften i gigekonomin.

Klart!

Din förfrågan har skickats, vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.