Gigorganisationen

Olika anställningsformer - vi guidar ditt företag!

Helena Runér

Rekryteringsexpert

Följ oss på

LinkedIn logo

March 15, 2021

Ska du utöka ditt team och anställa personal? Är du osäker på vilken anställningsform du bör välja när du ska anställa personal? Vi reder ut olika anställningsformer och förklarar vad de innebär för dig. Så kan du göra ett val du känner dig trygg med!

Olika anställningsformer

Det finns huvudsakligen två anställningsformer att välja mellan, men flera olika sätt att ta in kompetens på. Idag kan du välja mellan att hyra in personal och anställa personal på egen hand och vilket val som passar dig bäst beror helt på vad du behöver för hjälp och hur det ser ut för företaget på lång sikt. För att ta reda på vad som passar bäst i ditt fall kan du läsa vår artikel om för- och nackdelar med att hyra in personal eller anställa.

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, är ett anställningsavtal en tillsvidareanställning om inget annat avtalats skriftligt. Om du ska anställa på egen hand och anställningen ska vara tidsbegränsad behöver det alltså skrivas ett avtal mellan dig och den anställde för att det ska gälla.

Här hittar ni LAS - lagen om anställningsskydd i sin helhet.

LAS innehåller två huvudsakliga anställningsformer - tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Nedan listar vi olika anställningsformer och vad varje anställningsform innebär för dig som ska anställa!

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning innebär att ni som företag anställer personal tillsvidare, utan något slutdatum som avslutar tjänsten. Det innebär att om ni inte säger upp personalen eller om personalen inte säger upp sig själv är denne anställd hos er löpande tills att någon av parterna väljer att avsluta anställningen alternativt att personalen går i pension.

Omfattningen på en tillsvidareanställning kan variera och du kan välja mellan att ha heltidspersonal eller deltidspersonal.

Provanställning

En tillsvidareanställning inleds vanligtvis med en provanställning på 6 månader. Det är dock inget krav att inleda med en provanställning om både du och personalen du ska anställa känner er nöjda med att direkt övergå till en tillsvidareanställning.

Att tänka på vid provjobb och provanställning

Ibland kan företag växla ihop provjobba och provanställning. Att provjobba innebär att en person du överväger att anställa provjobbar för att se om personalen passar för ditt företag, medan en provanställning är en inledningsperiod av en tillsvidareanställning. Oavsett om det är provjobb eller provanställning ska arbetet avlönas, då grundregeln är att den anställde inte ska arbeta gratis.

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade anställningar kan te sig något olika men har som gemensam nämnare att de lyder under en tidsbegränsning. Vi reder ut de underliggande olika anställningsformerna här!

Visstidsanställning

En visstidsanställning pågår under en begränsad period och kan handla om ett sommarjobb, ett projekt som ska genomföras eller ett vikariat för att täcka upp för annan personal.

Om ni anställer själva finns det regler att förhålla sig till om visstidsanställningen pågår i eller upprepas i perioder om två år under en femårsperiod. Då har personalen rätt till en tillsvidareanställning.

Projektanställning

En projektanställning är helt enkelt ett annat ord för allmän visstid. Visstidsanställning passar alltså om ni är i behov att genomföra ett projekt och vill anställa personal som jobbar på detta projekt och endast under projektets period. När projektet är genomfört är arbetet avklarat. Det kan handla om projektledare, men även personer i ett team som ska genomföra projektet.

Säsongsanställning

Säsongsanställning är vanligt när det är ett tillfälligt uppdrag som ska genomföras, kallas även säsongsarbete eller feriearbete. Till exempel om man är i behov av eventpersonal till ett event som företaget ska hålla eller om man behöver tillfällig personal varannan helg under en månad.

Vikariat

Ett vikariat påminner om en visstidsanställning då ni anställer personal under en viss period som ska täcka upp för annan personal. Exempel på när vikariat är vanligt förekommande är om ordinarie personal är på semester, är föräldraledig, är långtidssjukskriven eller tagit tjänstledigt.

Läs mer om olika anställningsformer hos Verksamt.

Myter om provisionsarbete och timanställning

Anställningsformer är något av en djungel. Vi tänkte därför lista två vanliga misstånd.

Provisionsbaserat arbete - inte en anställningsform

Om ni som företag har ett uppdrag som ni vill belöna efter prestation kan ni välja provisionsbaserat arbete. Då finns det två lönemodeller, den ena är ren provisionslön och den andra är en kombination av en grundlön och provisionslön.

Vanliga provisionsbaserade jobb kan vara telefonförsäljning, men också andra typer av försäljning eller mätbara resultat i rollen. Till exempel en e-handel som skickar nyhetsbrev till kunderna och att skaparen av nyhetsbrevet får provisionsbaserad lön baserat på intäkterna som nyhetsbrevet genererar.

Du kan anställa provisionsbaserat i både en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning. Provisionsbaserat arbete är alltså inte en anställningsform i sig.

Timanställning och behovsanställning - inte anställningsformer

Timanställning är inte heller en anställningsform. Att ha personal som timanställda innebär bara att du betalar dem per timme. Anställningen är precis som ovan antingen en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Tillåtna tidsbegränsade anställningsformer

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt LAS: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.

Att anställa enligt kollektivavtal

Ska du anställa på egen hand och tillämpar kollektivavtal i företaget? Då kan du behöva kolla igenom vilka anställningsformer som godkänns av kollektivavtalet inom er bransch. Om ert kollektivavtal ingår i Unionen hittar du ert kollektivavtal här.

Alternativa sätt att anställa

Då har vi avklarat de klassiska anställningsformerna! Idag finns det fler alternativ att anställa på - frilans och bemanning. Du har säkert hört dessa tidigare, så vad gör dem så populära? I takt med att allt fler företag jobbar agilt eller har projektbaserade behov blir flexibla anställningsformer allt mer populära för företag.

Både att ta in frilansare i företaget eller att ta hjälp av ett bemanningsföretag för att hyra in personal är flexibla lösningar för dig som antingen inte har ett långvarigt behov av personal eller är osäker på exakt vilken kompetens du behöver. Du kanske behöver olika kompetenser och då kan dessa alternativ till olika anställningsformer vara intressanta, flexibla och i många fall kostnadseffektiva för ditt företag.

Frilans

Frilansare jobbar ofta med flera olika uppdrag eller med ett fokuserat uppdrag och brukar ha eget företag som de fakturerar ifrån. När ni som företag in hjälp av en frilansare får ni alltså en faktura i slutet av månaden på den arbetade tiden och frilansaren sköter själv att betala skatter, sociala avgifter och andra kostnader som kan uppstå.

Frilansare blir allt vanligare i många branscher och arbetet kan utföras både på distans och på plats, beroende på era önskemål och behov. Det kan vara alltifrån ekonomiassistenter, marknadsansvariga, copywriters och fotografer till hantverkare.

Hitta frilansande talanger här.

Bemanning

Att hyra in personal från bemanningsföretag påminner om frilansarupplägget, men ett bemanningsföretag tar ett större ansvar och ni som företag kan vända er till bemanningsföretaget om det skulle uppstå ett missförstånd. Med ett bemanningsföretag kan ni känna er trygga med att bemanningsföretaget tar hand om rekryteringsprocessen och kan säkerställa att konsulten besitter kompetensen som krävs för att utföra det arbete ni behöver hjälp med.

Vill du veta mer om bemanning och hur det fungerar? Läs vår artikel om bemanning här!

Nu har jag valt anställningsform - vad är nästa steg?

Då hoppas vi att du vet vilken anställningsform du ska använda i din kommande rekrytering. Nästa steg är att rekrytera personal och det kan ibland vara en utmaning att hitta rätt kompetens, men på Gigstr vill vi såklart göra det enkelt för dig att hitta den personal du behöver!

Med Gigstr kan du:

Bli en giggande organisation

Få en privat rådgivning kring hur ditt företag kan växa genom kraften i gigekonomin.

Klart!

Din förfrågan har skickats, vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.